Bli Medlem

Har du några frågor som du inte kan få svar på här nedan så kontakta MHS sekreterare på mhshundsallskap@gmail.com

 

Årsavgift

  • Helbetalande medlem: 300 kr
  • Familjemedlemskap: 400 kr (alla boende på samma adress)
  • Ungdomsmedlem: 100 kr (upp till 20 år)

Den som blir medlem augusti-december betalar halv avgift.

Betalning
Mölndals hundsällskap bankgiro  5619-7742 eller Swishnummer 123-6417539. 
Uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer. Får inte all information plats så skicka ett mail till info@molndalshundsallskap.se  med kompletterande uppgifter så att vårt medlemsregister stämmer.

Vad får du som medlem?
Som medlem i Mölndals hundsällskap har du rätt att nyttja klubbens område när helst du vill; det gäller våra planer och klubbstugan etc. Kurser har dock företräde både till teorisal och planer. Du får möjlighet att delta i klubbens öppna träningar (rallylydnad, lydnad, agility och ”vardagsproblem” som du kanske behöver hjälp med) som är igång under terminerna. Du får också möjlighet att delta i de organiserade söndagspromenaderna som brukar vara uppskattade där vi promenerar ca 45 minuter i mindre grupper och sedan fikar tillsammans efteråt. Du har givetvis också möjlighet att gå kurser samt delta i klubbens andra aktiviteter såsom sommarfester, medlemsmöten med föreläsningar, poänghoppning etc.