uppletande

 Issa porträttbild

Att träna in uppletande

Ha en leksak som hunden verkligen tycker om, skapa gärna en förväntan kring leksaken innan ni börjar med aktiveringen. Lek korta och intensiva stunder med leksaken tillsammans med hunden och lägg sedan undan den. Hunden får bara ha leksaken när du erbjuder den – den blir då extra åtråvärd och du har en gratis motivation på leksaken!

Steg I Gå i koppel med hunden. Ta fram leksaken på ett spännande sätt och motivera hunden att ta leksaken fastän den är utom räckhåll för hunden. Släpp leksaken så hunden ser. Säg inget och fortsätt gå framåt. När hunden sträcker sig efter leksaken som ligger på marken belönar du rikligt genom att leka med hunden. Kort och intensivt, byt sedan leksaken mot godis. Upprepa tills hunden har en hög förväntan när leksaken plockas fram.

Lägg på ditt kommando när du är säker på att hunden har förstått värdet av leksaken och automatiskt plockar upp den ex, ”Leta!” eller ”Sök”. Belöna hunden rikligt för att den springer tillbaka till leksaken, det gör inget om den inte hämtar den utan först bara springer tillbaka och sedan så småningom lyfter upp den. Locka sedan på hunden för den att få sin belöning och kanske till och med ta leksaken till dig.

Steg 2 Ta bort synintrycket. Så hunden inte ser när du släpper leksaken, (men leksaken ska fortfarande ligga helt synlig bakom er) efter ca 2 meter säger du ditt kommando och pekar bakåt. Om hunden inte går efter leksaken så får du gå tillbaka till steg 1 och öka hundens motivation för att hämta den!

Steg 3 Tappa leksaken i ett buskage så leksaken inte är synlig för hunden när du gett ditt kommando för att hunden ska vända om och hämta den. När du ger kommandot ska hunden vända om OCH leta redan på den. Belöna rikligt för att hunden vänder om och hittar den, även om den inte kommer tillbaka med den.

Steg 4 Öka avstånd. Gå en längre bit efter att du tappat leksaken innan du ger hunden kommando. Börja med 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter osv. Belöna rikligt för att hunden vänder om och hittar den, även om den inte kommer tillbaka med den.

Steg 5 Byt föremål. Börja tappa andra saker, som en vante, nycklar, eller annat du har i fickan som luktar lite du.

Nu kan du använda ditt moment i vardagen. Tappa saker på promenaderna som hunden får till uppgift att leta rätt på, kasta ut föremål i terrängen och skicka hunden ut för att hämta, göm saker i hemmet när din hund börjar bli expert (då luktar ju alla saker lite du).