Redovisning

För att kunna ha bokslutet klart till revisionen för 2017 vill Stig ha in alla kvitton på utlägg, redovisning för kursarvoden och annat som ska in i bokföringen absolut senast 2018-01-15!!! Tack!