Mölndals Hundsällskap

Vi kan erbjuda följande för bokning

 

Plan

Kostnad
Agility 1 300 kr
Agility 2 300 kr
Agility 3 400 kr 
Långa planen 400 kr 
Lilla planen 300 kr 
Lokal Kostnad
Konferensrum (30 pers)  400 kr
Utbildningssalen (10 pers)  400 kr

 

 

Kommentar
För hyra av plan i samband med hyra av lokal:
Agility: 200 kr
Långa planen: 200 kr
Lilla planen: 100 kr

I priset ovan har hänsyn ännu inte tagits till att agility-planen numera är uppdelad i tre mindre planer. Man hyr alltså alla de tre mindre delarna, tills styrelsen justerat vid nästa styrelsemöte.

Agility 1: Minsta delen, närmast klubbstugan
Agility 2: Mellandelen
Agility 3: 'Längst bort', där agilityhindren stadigvarande står uppställda

Bokningsregler/hyresavtal
Överenskommelse om detta avtal går via MHS styrelse och gäller för användande av anläggningen enligt ovan. Övrig användning är inte godkänd. Inga aktiviteter får påbörjas innan detta avtal är godkänt av MHS.

* Hyrestagaren är ansvarig för hela den sökta verksamheten. Det inkluderar ordning, städning, bortplockning av hinder och övrig återställning, såväl inom- som utomhus
* Om hyrestagaren lämnar anläggningen som sista person skall klubbstugan och bommen på Tullbomsvägen låsas
* Om deltagarna vill köpa kaffe och kakor mm. betalar man kontant eller via Swish enligt prislista i köket
* Hyrestagaren deponerar före hyrestillfället 1000 kr hos föreningen. Beloppet sätts in på MHS bankgirokonto 5619-7742. Från denna summa dras hyresavgiften och eventuella kostnader för föreningen för kompletterande städning och iordningställning. Resterande summa återbetalas till hyrestagaren inom en vecka efter hyrestillfället
* Hyrestagaren skall vara medlem i MHS
* Syftet med bokningen får inte vara egna kurser eller egen affärsverksamhet

Bokningsformulär



  








 





 

Dagens datum

tisdag
28
juni
Leo

2022
Vecka 26

Almanacka

 juni 2022 
1ons
» Öppen träning kl 18-20
2tor
3fre
4lör
Pingstafton
5sön
 Pingstdagen
6mån
 Sveriges nationaldag
7tis
8ons
» Öppen träning kl 18-20
9tor
10fre
11lör
12sön
13mån
14tis
15ons
» Öppen träning kl 18-20
16tor
17fre
18lör
19sön
20mån
21tis
22ons
» Öppen träning kl 18-20
23tor
24fre
Midsommarafton
25lör
 Midsommardagen
26sön
27mån
28tis
29ons
30tor